Elérhetőségem

Hétfő- Péltek 10AM-6PM PST


Van egy kérdés, hozzászólás?

Name:


Email:


Question/Comment:
Köszönet nyilvánítás

Először szeretnék hálát és Isteni áldást kérni és nyújtani drága Édesanyámnak és Édesapámnak, akik szeretetre tanítottak és azt, hogy mindég a szíven keresztül vezet az út Istenhez. 

Áldott legyen Dédnagymamám, aki életem első évében segített nekem a legtöbbet és velem volt 97 éves koráig.

Áldást kérek  és nyújtok Nagymamáimnak, és Nagytatámnak akik megtanítottak kötni, varrni, szőni, állatokat gondozni és megérteni minden élet belső hangját.

Hálát és Isteni áldást kérek Juhász Endrének, aki a legtöbbet segített belső világom fejlődésében.

Áldást kérek Balogné, Szabó Csillának, aki sokat segített szellemgyógyászat elsajátításában és minden napok gyakorlásában.  Megtanította nekem, hogy legyen időm meglátni a természet egészét és benne a szépséget.

Áldást kérek és nyújtok reiki tanárjaimnak: Daisy G. Toribio, Edit Zaj, Eveline Fleurman, Elizabeth Bodolainak akik megtanítottak tovább látni a három dimenzión.

Áldást kérek és nyújtok Ifj. Csontos Villibácsinak és Pest István szellemgyógyász tanárjaimnak akik segítettek  tovább fejleszteni gyógyító képességeimet.

Áldást kérek és nyújtok Luice L. Haynak aki felnyította tudatom tovább fejlődését.

Áldást kérek és nyújtok Silva agykontrol mesterének akitől sokat tanultam az évek folyamán.

Áldást kérek és nyújtok Tagir Abdull Al Bulgari mesterének akitől sokat tanultam az évek folyamán és szorgalmasan gyógyítok múdszereinek elsajátításával.

Miután több éves szorgalmas tanulás után elsajátítottam az agykontrolt, a reikit, a szellemgyógyászatot és a bolgárgyógyászatot, arra a következtetésre jutottam, hogy tapasztalatommal és tudásom legjavával, az internet hálózatán keresztül is elérhető legyek és segítséget nyújtsak azoknak, akik egészséges belső életmódot választják, valamint útba igazítást adjak azoknak, akik a "reiki" a szellemgyógyászatot a bolgár gyógyászatot szeretnék elsajátítani.

Szeretettel:

                          Emese Lőrinc

2012 Jun 27 János névnap a Föld kilégzése napján


ISTENI ÁLDÁSÉRT VALÓ KÖNYÖRGÉS (INVOKÁCIÓ)

Ülj ölbetett kézzel, tenyered nézzen felfelé. Csukd be a szemed. A könyörgést a saját hited szerint mondhatod.

Mindenekfelett álló Isten,
Szellemi tanítóm,minden szellemi tanító,
Szent angyalok, és szellemi segítőik,
És minden nagyok,
Ałázatosan könyörgök hozzátok isteni vezetésért,
Isteni szeretetért, megvilágosodásért, isteni egységért,
Isteni boldogságért, isteni segítségért és isteni védelemért.
Köszönet nektek teljes hitembôl.

A meditáció alatt érintsd nyelved hegyét a szájpadlásodhoz. Ezt nevezik Kecari Mudrának. Teljessé teszi  az aura elülsô és hátulsó csatornái közti kapcsolatot, így növeli az energiaszintet és az eneria körforgását.

A szívcsakra aktiválása a Föld szeretettel való megáldásával

Néhány másodpercig nyomkodd az elülsô szívcsakrát ujjaddal. Koncentrálj a szívcsakrára, és tudatosítsd azt. Emeld fel a kezed  mellmagasságba, tenyered kifelé nézzen.

- Áldom a Földet szeretettel.

Áldás közben magad elé képzelheted a Földet, amint nagyon kicsi labdává zsugorodik elôtted. A Földet nem szabad mechanikusan megáldani, annak szívbôl kell jönnie. Elmondhatod Assisi Ferenc imáját. Figyelj a szívedre, amikor csendben a következôket mondod:

- Istenem, tégy engem békéd eszközévé.

Érezd magadban a belsô békét. Hagyd, hogy az Isteni béke csatornája légy. Érezd a békét magadban. Hagyd, hogy a karodba, a kezedbe áramoljon. Áldd meg a Földet békével. Finoman és szeretettel oszd meg ezt a békét az elôtted lévô kis Földdel.

- Ahol gyûlölet van, hadd vessek ott szeretetet.

Érezd magadban a szeretetet. Hagyd hogy az Isteni szeretetet csatornája légy. Érezd ezt a szeretetet magadban. Érezd, ahogyan ez a szeretet a szívedôl a karodba, a kezedbe, majd az elôtted lévô Földbe áramlik. Áldd meg a Földet békével és szeretettel.

- Ahol igazságtalanság van, ott bocsánatot.

Érezd a a megbékélés szellemét. Hagyd hogy az isteni megbocsájtás, az isteni megbékélés, megértés, összhang és béke csatornája légy. Áldd meg a Földet az isteni megbocsájtás, az isteni megbékélés, megértés, összhang és béke szellemével.

- Ahol kétségbeesés van, ott reményt, ahol kétely ott hitet.

Érezd az isteni reményt és hitet. Hagyd, hogy az isteni remény és az isteni hit csatornája légy. Áldd meg a Földet reménnyel és hittel. Áldd meg a súlyos gondokkal küszködôket reménnyel és hittel. Magadban mondd nekik: " Képesek vagytok rá!" Áldd meg ôket isteni reménnyel, hittel és isteni erôvel.

- Ahol sötétség van, ott világosságot; ahol szomorúság, ott örömöt.

Hagyd, hogy az isteni fény és öröm csatornája légy. Áldd meg a Földet isteni fénnyel és örömmel.  Áldd meg a szomorú, levert, vagy fájdalommal küzdô embereket isteni fénnyel és örömmel.  Amikor az áldást mondod, érezd és becsüld meg minden egyes mondat jelentôségét.  Vizualizációt is alkalmazhatsz. Amikor megáldod a Földet szeretettel, képzeld el ahogyan a Föld aurája káprázatos rózsaszínné válik. Ez az áldás egy nemzet vagy nemzetcsoportra is irányulhat. Azonban ne áldjunk meg egy bizonyos csecsemôt, gyermeket vagy felnôttet a fômedítáció alatt, mert a meditáció által keltett erôs energia hirtelen áraszthatja el ôket. A felesleges energia felszabadítása után megáldhatod ôket, akkor már biztonságos. Eleinte ne alkalmazzuk túl sokszor ezt az áldást. Egyesek akár enyhe pránikus telítettséget is érezhetnek a szív táján. Ez azért van, mert az étertest nem annyira tiszta. Alkalmazz helyi seprést, hogy a telítettség felololdódjon.

A koronacsakra aktiválása a Föld szeretettel való megáldásával

Néhány másodpercig nyomd az ujjadat a fejtetôdre, hogy megkönnyítsd a koronacsakrára koncentrálást, majd áldd meg a Földet szeretettel. Amikor a koronacsakra megfelelôen nyitott állapotba kerül, néhányatok úgy fogja érezni, mintha valami kivirulna a fején, és néhányan egy kis nyomást fognak érezni a fejtetôn.  Képzeld el a kis Földet magad elôtt. A következô áldást mondhatod:

Isten szívébôl ,
Áldassék az egész Föld
Szeretettel.

Érezd az isteni szeretetet és jóságot. Hagyd, hogy az Isteni szeretetet és jóság csatornája légy, és oszd meg ezeket az egész Földdel.

Áldassék az egész Föld
Felhôtlen örömmel és boldogsággal.

Érezd az örömöt és boldogságot, és oszd meg ezeket az egész Földdel. Képzelj magad elé mosolygô embereket, akiknek szíve tele van örömmel és boldogsággal.

Isten szívébôl,
Áldassék az egész Föld
Megértéssel, harmóniával és isteni békével.

Hagyd, hogy a megértés, harmónia és béke csatornája légy. Képzeld el , hogy azok az emberek vagy nemzetek, akik a háború szélén állnak vagy éppen harcolnak egymással, megbékélnek és egyetértésben élnek. Képzeld el, ahogy az emberek leteszik fegyvereiket, kezet ráznak, és megölelik egymást.

Áldassék az egész Föld
Jóakarattal és jó szándékkal.

Képzeld el, ahogyan az emberek nem csupán tele vannak jó szándékkal, nem csupán beszélnek arról, hogy valami jót tesznek, hanem valóban véghez is viszik azt. Ez a "jóakarat" valódi jelentése.

Meditálás és a Föld szeretettel való megáldása a szív- és koronacsakrán keresztül

Miután a koronacsakra aktív állapotba került, koncentrálj egyszerre a korona- és szívcsakrára, és néhány percig áldd meg a Földet szeretettel. Ez összehangolja a két csakrát, így még hatásosabbá teszi az áldást. Képzeld el a kis Földet magad elôtt. Képzelj el egy arany fénysugarat amely kezeidbôl a Földre sugárzik, és az egész Földet fénnyel és szeretettel tölti el. A következô áldó imát alkalmazhatod:

Isten szívébôl,
Áldassék az egész Föld, minden ember és
Minden élôlény isteni szeretettel és jósággal.

Érezd az isteni szeretetet és jóságotot, és oszd meg ezeket az egész Földdel, minden emberrel és minden élôlénnyel.

Áldassék az egész Föld, minden ember
És minden élôlény
Isteni kedvességgel, isteni örömmel,
Melegséggel, törődéssel és gyengédséggel.

Érezd az édes, szeretô érzést, és oszd meg az egész Földdel.

Isten szívébôl
Áldassék az egész Föld, minden ember és minden élôlény
Belsô gyógyulással, belsô szépséggel,
Isteni boldogsággal és isteni egységgel.

Érezd az isteni boldogságot és isteni egységet, és oszd meg ezeket minden emberrel és minden élôlénnyel.

A megvilágosodás elérése: Meditáció a fényrôl, az OM vagy ámmen mantráról és a két OM vagy ámmen közötti szünetrôl

Tedd le a kezed. Óvatosan képzelj el egy ragyogó fehér vagy aranyszínû fényt a fejtetôdön. Nézz rá kedvesen és szeretetteljesen. Érezd a fénybôl kisugárzó energiát. Érezd, ahogy a belsô béke, nyugalom és boldogság kiárad a fénybôl. Figyelj a fényre, a belsô csendre, és a boldogságra. Lágyan kántáld magadban az Om vagy ámmen mantrát.

"Ommmmmm....ommmmmm...ommmmmm...
Ommmmmm....ommmmmm...ommmmmm...
Ommmmmm....ommmmmm...ommmmmm..."

Mi az Om célja? Az Om magasabb szintû csatornát választ ezáltal növeli a rezgés mértékét és magasabb szintre emeli a tudatot. Meditálj egyidejűleg a fényen és a mantrán. Majd meditálj az Om-ok közötti szüneteken. A két Om vagy ámmen közti szüneten meditálva egyidejűleg figyelj a fényre, a nyugalomra és boldogságra. Körübelül 10 percig folytasd a meditációt. Lazíts, és engedd el magad.

A felesleges energia felszabadítása áldással és gyökereztetéssel

A meditáció után újra emeld fel tenyérrel kifelé a kezed. Képzeld el a Földet. Néhány percen keresztül áldd meg a Földet fénnyel, szeretettel, békével és jóléttel, ez felszabadítja a feles energiákat. Addig folytasd ezt, míg nem érzed, hogy tested állapota normalizálódik. A következô áldást mondhatod:

Álddassék az egész Föld isteni fénnyel,
Isteni szeretettel és isteni erôvel.
Áldássék az egész Föld békével, renddel,
Szellemiséggel, bôséggel és jóléttel.
Áldassék minden ember, minden élôlény boldogsággal,
Jó egészséggel szellemiséggel és jóléttel.
Áldás mindenkire.

Reiki
Üdvözöllek Téged, Lélek-szellem vándor,  Emese Reiki-szellemgyógyász honlapján!

email: emesereiki@gmail.com |
call: 1 416 854 4087